2007-08-29

"Ђакови дани" у Кусатку - још једно пријатно вече на селу

По обичају, када ми се укаже прилика, посетио сам и "Ђакове дане" културно-туристичку манифестацију у селу Кусадак у Општини Смедеревска Паланка. Ово је била четвородневна манифестација али сам могао да присуствујем само завршним активностима.
Оно што сам видео је демонстрација велког труда домаћина и великог ентузијазма гостију. Сви су се трудили да им буде лепо и очигледно су успели.
Интересантно је да је ово међународна манифестација јер је гостију било и из других земаља из Европе (Мађарска, Република Српска, итд.) али и из Индије. Жао ми је што сам пропустио највећи део манифестације али сам и на крају имао прилике да својим фотоапаратом забележим неке сцене. Више фотографија може да се нађе у фото албуму на адреси.

2007-08-26

Водичко прело- једно пријатно вече на селу

Јуче је било одржано Водичко прело у селу Водице у Општини Смедеревска Паланка. Знатижељан какав сам, имајући у виду да је време било лепо а ја оран за забаву, посетио сам ову културно-забавну манифестацију која је у Водицама постала већ традиционална.
Место дешавања је двориште Основне школе и просторије саме школе.
Предивно вече, пуно људи, љубазни домаћини - пун погодак за добру забаву.
Срео сам и више пријатеља из Паланке који су са сличним мотивима дошли на ово посело а било је људи из других градова и села.
Забавни програм је био добар а и пратећи садржаји. Домаћини су се држали програма који су најавили. Изложбе (изложба домаће радиности, изложба слика, изложба цевћа) су била симпатичне са специфичном нотом коју носи све оно што се ради из љубави и уважавања гостију. Етно збирка је била изузетно искуство за подсећање на то како се живело на селу некада.
Пошто слике говоре боље направио сам и албум који је доступан преко линка. Прилажем и пар фотографија на овом блогу.
2007-08-20

Нека искуства са портала URBAE.com

Експериментисао сам и раније са социјалним мрежама али више у уско техничком смислу да видим како то технички функционише без намере да улазим у детаље и да формирам озбиљнију мрежу. После периода "пробања" на MySpace, Orkutu, и другим порталима одлучио сам да видим како функционише URBAE.com и то под правим идентитетом јер само тако може да се осети реалност.
Лажни идентитет у социјалним мрежама је велика опасност за некога јер превођење лажног у стварни идентитет може да буде болно и уз велика разочарања.
Морам признати да сам досадашњим коришћењем задовољан и да мој е-идентитет добро функционише. Комуникација је слична као и када је реч о комуникацији "лицем у лице": међусобно уважавање, стрпљење и комплименти када видите да је нечији прилог добар. Нормално, све то уз специфичности као што су потенцијална површност контаката и могућност асинхроне комуникације.
Као мушкарцу драже су ми е-пријатељице и систем позивања добро засада функционише. Има и мушкараца (сликара, уметника, ..) који су интересантни као е-пријатељи и позивам и њих.
Свакоме се захвалим на прихватању мог позива јер ће то касније олакшати будућу комуникацију а похвалим и њихове прилоге (свакоме се свиђа да буде похваљен).
Неки корисници крију идентитет што је за њих лоше јер ће их знатно мање њих контактирати. Боље је имати и лошу слику него никакву. Ја барем не контактирам (или барем веома ретко) оне који немају слику.
Мислим да ми је опрезан приступ (у смислу упознавања комуникационих канала и у формулацији порука) и реални идентитет омогућио да стекнем неке пријатеље јер већина оних који су моји е-пријатељи су са пуним идентитетом (барем се ја надам) и са фотографијом.
Лоше би било лажно се представити и некога "навући" а онда имати проблеме да се е-пријатељство развије у право пријатељство.
Свакако ћу и будућа искуства презентирати уз озбиљнију стручну анализу.
Посетите мој е-идентитет на URBAE.com. Линк је http://profil.urbae.com/milanmmilosevic.

2007-08-17

Јавне расправе у току

Пратим јавне расправе о значајним иницијативама државних органа Србије и констатујем да је тренутно више њих у току. Промовишем их преко неколико својих блогова у различитим контекстима јер су различите циљне групе тих блогова. Главни мотив ми је свест о неопходности да отворено и аргументовано дискутујемо о свему што је значајно за развој Србије користећи све расположиве канале.
Јавне расправе које су у току су:
Рок за достављање коментара на Нацрт плана националне стратегије руралног развоја је 24. август 2007.г. до 16 часова. За остале иницијативе је крај месеца а то значи до 31. августа до 16 часова.
Колико видим јавне расправе нису претерано интересантне широј публици. Вероватно је један од разлога коришћење годишњег одмора а други је непостојање навике да се о предлозима државних органа који су важни дискутује. Ово је пре критика за српску елиту која има и треба да изнесе своје ставове (слагање или неслагање и аргументацију за свој став). Ћутање може да се тумачи као знак незаинтересованости или немања става. И једно и друго не ваља. Стога ћу преко својих других блогова подсетити јавност о јавним расправама које су у току.
Блогови преко којих публикујем информације су:

Такође сам креирао и клуб о јавним расправама на urbae.com на адреси.
Пошто је тема значајна, јер је Србија рурална држава наводим визију руралне Србије како је виде подносиоци предлога:

Нацрт визије за руралну Србију

Визија предлагача стратегије за будућност руралне Србије се састоји од следеће три компоненте:

 • визије за пољопривреду, која јесте и наставиће да буде током низа следећих година најважнија привредна делатност за многе области руралне Србије.
 • визија за прехрамбено прерађивачку индустрију и трговину које, у већини области руралне Србије, представљају најважнију привредну делатност секундарног сектора економије.
 • визија за руралну економију и друштво Србије у опште, независно од улоге и значаја пољопривредно-прехрамбеног сектора.

(i) ВИЗИЈА ЗА СЕКТОР ПОЉОПРИВРЕДЕ

Визија предлагача стратегије за пољопривреду представља визију:

 • динамичне и конкурентне пољопривреде,
 • пољопривреде састављене од руралних домаћинстава која су стално и/или повремено запослена,
 • пољопривреде која производи квалитетне производе користећи добру пољопривредну праксу,
 • пољопривреде која обезбеђује задовољавајуће приходе пољопривредним газдинствима,
 • пољопривреде која фокусира своју производну делатност на задовољење потреба и склоности потрошача,
 • пољопривреде која уско сарађује са прехрамбено-прерађивачком индустријом,
 • пољопривреде која је кохезивно интегрисана у остале делове руралне економије и друштва, и
 • пољопривреде која позитивно и значајно доприноси заштити природне средине и дефицитарних природних ресурса.

(ii) ВИЗИЈА ЗА ПРЕХРАМБЕНО-ПРЕРАЂИВАЧКУ ИНДУСТРИЈУ И ТРГОВИНУ

Визија предлагача стратегије за прехрамбену индустрију подразумева:

 • индустрију усмерену ка задовољавању потреба и жеља потрошача
 • индустрију са снажном тенденцијом ка иновацијама, квалитету, високим стандардима исправности и безбедности прехрамбених производа
 • индустрију са снажним, агресивним маркетингом, на појединачном и укупном нивоу
 • индустрију засновану на развоју чврстих односа сарадње са пољопривредницима и њиховим организацијама
 • индустрију са неопходним обимом производње који се разликује од случаја до случаја и индустрију одговарајуће величине
 • индустрију која обезбеђује довољан ниво профитабилности за неопходна улагања и придобијање способног и искусног менаџерског кадра.

(iii) ВИЗИЈА ЗА РУРАЛНУ ЕКОНОМИЈУ И ДРУШТВО

Визија предлагача стратегије за руралну Србију је визија руралне економије и друштва у коме

 • постоје одрживе и јаке заједнице, са демографском равнотежом, задовољавајућим
 • приходима и довољним бројем прилика за запошљавање (одрживо село)
 • се становници лако прилагођавају економским, политичким и еколошким променама (‘живо’ село)
 • постоје животни стандард и квалитет живота вредан савремене, демократске и развијене Србије (напредно село)
 • се највећи могући број пољопривредних газдинстава и домаћинстава задржава на селу ( сектор пољопривреде у руралној економији)
 • постоје једнаке могућности за све становнике руралних области, који ће имати приступ образовању, стручној обуци и доживотном учењу (друштвено праведно село)
 • руралне заједнице активно учествују у раду тела која доносе одлуке, у друштву заснованом на принципима равноправности, углавном равноправности полова, и друштвене правде (демократско село)
 • су културни идентитет руралних заједница као и њихови принципи, обичаји, традиција и “заједништво” очувани или чак још више ојачани (село са културним идентитетом)
 • се природна средина, која представља најзначајнију вредност и богатство за становништво руралних области, у највећој могућој мери поштује и штити; раст руралне економије заснован је на принципима одрживости (еколошко село)
 • снажна друштвена повезаност и посебне мере политике доприносе смањењу нивоа сиромаштва и социјалног искључивања (социјална компонента села).

2007-08-15

Организациони развој локалне самоуправе

Пошто се, између осталог, интересујем и бавим и питањима развоја организације и организационог развоја (слични појмови са различитим значењима) сурфујући по интернету наишао сам на свеже материјале из јула ове године на сајту NALAS - Мреже асоцијација локалне самоуправе у југоисточној Европи. Реч је о скупу “Cooperation towards a Modern Local Government Association” за који је у изненађујуће кратком року доступан материјал који је коришћен и који је веома користан у свакодневном раду саветника за развој непрофитних организација. Материјали са овог скупа покривају широк спектар тема. Садржај приручника за учеснике овог скупа је како следи (не дајем превод због аутентичности):

Section 1: Introduction:

A. Purpose and contents of the Toolkit

B. The role of the Local Government Association

Section 2: Analysis of the Local Government Association:

A. The Performance Benchmark of a Local Government Association

Section 3: Transforming the Local Government Association:

A. Organisation Development

Section 4: Planning in the Local Government Association:

A. The Strategic Plan

B. The Financial Strategy

Section 5: The functions of the Local Government Association:

A. The Communications Strategy

B. The Advocacy Strategy

C. Service Provision

Section 6: Organisation in the Local Government Association:

A. Leadership, structure and management

Топло препоручујем свакоме ко се бави развојем организације, посебно непрофитне, да посети сајт наведене организације и да погледа приложену документацију.
Овај Приручник може да се веома добро искористи за развој (непрофитне) организације која ће сервисирати друге организације (мреже организација са сличним потребама), без обзира да ли су оне профитне или непрофитне, јер су базни принципи исти. Доношењем новог Закона о удружењима сигурно ће се појавити велики број удружења која ће имати потребу да формирају мрежу која ће бити институционализована у виду непрофитног удружења које ће пружати специфичну услугу коју поједина удружења не могу.
Морам да напоменем да на интернету могу да се нађу бројни приручници посвећени развоју организације те је неопходно искуство да би се неки од концепата успешно применили у специфичној организацији.
Приручник може (и јесте) да буде драгоцено упутсво за мреже организација које већ постоје да даље развију своје организационе капацитете да би биле успешније. Они који желе да брзо примене наведене концепте користећи стручна знања консултанта за организациони развој могу да ми се обратити на адресу .

2007-08-13

Посета Јагодини - једно пријатно искуство

Јуче сам, пошто сам био у пролазу, посетио Јагодину. Кад већ пролазим тим крајем барем да обиђем иницијативе које су привукле толику медијску пажњу широм Србије. Јагодина је пријатан град поред аутопута који је очигледно у експанзији и у коме је видљива привредна иницијатива на сваком углу. Нисам нашао званичну стратегију развоја Општине Јагодина у виду једног документа али сам уочио врло јасну визију руководства да желе да изграде град који ће бити привредни и културни центар Шумадије и Поморавља и са решеним социјалним проблемима. То је посебно видљиво када се погледа званична презентација Општине и Информатор Општине Јагодина.
Путеви су у релативно добром стању и оно што је интересантно је да скоро сва села у овој општини имају асфалтиране путеве скоро до сваке куће. Како ми мештани рекоше њихов председник Општине је рекао да је то ЕУ стандард и оно што је добро у ЕУ мора да буде добро и за Јагодину. Оно што је рекао то је и учинио. У суштини за Јагодину се може рећи да општинске власти оно што обећају то и испуне.
Слично је било и са иницијативама да се направи ЗОО парк односно Аква парк. Речено и учињено.
Дан је био прохладан и ветровит па није било много купача у Аква парку али је ЗОО врт био пун посетилаца свих узраста. Оно што вреди приметити је да је доста посетилаца који нису из Јагодине - има их из целе Србије.
Наведени објекти су нови, чисти а особље је љубазно. У сваком случају поново ћу свратити да бих проверио своје пријатне утиске.
Морам да напоменем да је очигледно да је била олуја али да општинске власти ефикасно раде на отклањању последица.
Почетком месеца био је организован етно сајам и онје отворен био и јуче. Очигледно излагачи желе да искористе сваки тренутак да представе своје умеће и своје производе.
Корисне адресе су
Прилажем пар фотографија са овог мог краћег путовања. Напомињем да су илустрације у оквиру текста са леве стане са званичне презентације Општине Јагодина а остале су моје.


2007-08-11

Придружујем се обележавању Међународног дана младих

Јесте да сам мало старији да бих био сматран младим (можда мало старији омладинац) али ми то не смета да се прикључим обележавању Међународног дана младих у Србији. Ово је први пут да се организује ова манифестација у Србији под покровитељаством Министарства омладине и спорта. Имајући у виду овај повод а и своје интересовање и занимацију да користим интернет креирао сам OnLine клуб ОМЛАДИНА који је намењен како младима тако и онима који се баве питањима важним за омладину и онима који се осећају младим без обзира што се по годинама то не би рекло.
Питање положаја младих није једноставно јер активизам младих није на неком завидном нивоу (са часним изузецима).
Треба их разумети јер ни активизам њихових родитеља није нешто посебно. Стиче се утисак да у Србији многи очекују да њихове проблеме реши неко други. То је прилично комфорна позиција која је истовремено и безперспективна. Тек када нека социјална група артикулише своје проблеме и у том процесу артикулисања изгради капацитет за њихово решавање можемо очекивати бољитак. Код младих је наведено још значајније јер је код њих од решења важнији пут до решења. На том путу до решења отварају се бројне перспективе које нисмо имали у видном пољу када смо кретали - једноставно пејсаж се мења јер се и окружење стално мења а и они се мењају и "неке опције са почетка путовања/процеса" постају неперспективне јер су се указале нове које више обећавају.
Гледајући неке стратегије и акционе планове посвећене питању младих издвајају се следеће области:
‎1. ОБРАЗОВАЊЕ МЛАДИХ
‎2. ЗАПОШЉАВАЊЕ МЛАДИХ ‎
‎3. ЗДРАВЉЕ МЛАДИХ ‎
‎4. КУЛТУРА И СЛОБОДНО ВРЕМЕ МЛАДИХ ‎
‎5. АКТИВНО УКЉУЧИВАЊЕ МЛАДИХ У ДРУШТВО, ДОБРОВОЉНИ РАД ‎
‎6. МОБИЛНОСТ И ИНФОРМИСАЊЕ МЛАДИХ ‎
‎7. ЕКОЛОГИЈА И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ ‎
‎8. СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА ПРЕМА МЛАДИМА
Како сам у уводу рекао овај клуб је намењен младима а и онима који то нису али се осећају младим. То што неко није млад не мора да значи да је мање компетентан да се бави проблемима младих. Напротив, животно искуство може да буде она компонента која ће битно помоћи да се дође до трајних (или модерно речено одрживих) решења.
Питање младих није питање само за младе већ је питање које тражи одговор свих генерација у једном друштву - за младе, за све оне који се осећају младим или који се сећају како је то бити млад.
Сви прилози су јавни и њима се укључујем у активности Министарства омладине и спорта у вези израде Националне стратегије за младе.
Стога посетите http://urbae.com/ односно клуб ОМЛАДИНА и подсетите се како је то било када сте били млади, или изнесите своје дилеме да би смо учили једни од других.

2007-08-10

Доступност информација од јавног значаја у пракси

Данас сам стекао драгоцено искуство кога сам био свестан и раније али не у тако огољеној форми. Пошто за једног клијента припремам пројекат који је од општег интереса јер заједници (Општини Смедеревска Паланка) може да донесе одређен број нових радних места о трошку буџета Србије а успут да се реше одређени социјални проблеми посетио сам Општинску управу Смедеревске Паланке да бих извршио увид у извештаје јавних предузећа и установа где треба да се налазе подаци који би моје формулације оснажили.
Службеница коју сам контактирао прво је рекла да сви извештаји јавних предузећа и установа нису код њих јер су на "доради". Пошто је седница Општинског већа где су разматрани одржана, сада је август 2007. а извештаји су за 2006.г. а извештаји су прихваћени уз снажну и доследну подршку председника Општине г. Цокића и достављени су Привременом органу Општине на усвајање ја сам био запањен јер непоштовање процедуре, односно мењање документа који је прихваћен (од Општинског већа и председника Општине) и који је због свог "квалитета" предложен Привременом органу на усвајање је или најобичније фалсификовање или незнање.
У незнање сумњам јер су надлежни довољно образовани а неки од њих имају положен државни испит па је остала друга опција јер и свака измена мора да буде у складу са процедуром. На моју опаску да је реч о нерегуларности сетили су се да је у току доручак (напомена: који је завршен пола сата раније) па су ме замолили да дођем касније. Нисам желео да се расправљам па сам дошао сат касније. Службеница која ме је примила је била љубазна али је и била забринута шта ће да ради ако дође сто грађана да тражи оно што ја тражим (извештаје о раду јавних предузећа и установа) а она има толико посла приметивши да их Привремени орган Општине још није усвојио. На моју примедбу да су били предмет разматрања Општинског већа и да су због свог квалитета добили подршку свих чланова Општинског већа и похвалу председника Општине и да тиме они сада нису радни материјал већ званични документи доступни јавности речено ми је да је ситуација како је описана. На мој захтев да добијем увид у записник са седнице тог већа (мислим да је то била 42. седница) она је љубазно отишла да копира материјал. Опет тражене извештаје нисам добио. Напомињем да је реч о извештајима за 2006.г. а седница Општинског већа је била у јулу месецу. Иронично могу да приметим да је то демонстрација "ефикасности" свих који су у речене поступке формулисања извештаја и њиховог усвајања укључени. Смењени директори јавних предузећа и установа немају зашто да се жале јер једну важну радну обавезу не испоштоваше (благовремено и квалитено извештавање о свом раду). Не кривим Привремени орган јер је то затечено стање. Ови извештаји су требали да буду спремни за презентацију јавности још пре три до четири месеца (тада је председник Општине требао да донесе закључак да ли их прихвата или одбија и да формулише предлог одлуке Скупштини општине која је тада постојала али је јуна месеца распуштена).
Пошто ми је увид у те извештај неопходан упутио сам захтев за увид у информације од јавног значаја али сам свој захтев проширио односно тражио сам како следи:
 • Извештаји о раду јавних предузећа и установа Општине Смедеревска Паланка за 2006.г.
 • Планове и програме рада јавних предузећа и установа Општине Смедеревска Паланка у 2007.г.
 • Измене и допуне планова и програма рада јавних предузећа и установа за ребаланс буџета Општине Смедеревска Паланка.
Мислим да надлежни службеници неће бити одушевљени али предложио сам им решење да се наведена документа јавно публикују преко веб презентације Општине. Тек тим предлогом нису одушевљени јер би сви посетиоци презентације имали прилике да оцене извештаје, планове и програме рада јавних предузећа и установа. Напомињем да је Општина Смедеревска Паланка једна од ретких у Србији која не поштује Закон о доступности информација од јавног значаја јер још увек није урађен информатор о раду Општинске управе и председника Општине а о другим органима локалне самоуправе да не говорим.

2007-08-09

Поново о urbae.com и неким мојим искуствима

Интересантна искуства се прикупљају у коришћењу urbae.com.
Једноставан дизајн, кориснички интерфејс на српском језику, корисници разврсани по општинама у Србији - једноставно права ствар у правом тренутку за експанзију дружења подржаног интернетом. Процењујем да ће овај портал доживети праву експанзију у наредном периоду јер је прилагођен кориснику који нема времена да улази у детаље коришћења технологије а има већину сервиса као и неки други портали на другим језицима.
Попис сервиса urbae.com са описом услуге је на адреси.
Нормално да нисам седео скрштених руку па сам данас формирао клуб посвећен јавној расправи као допуну (други формат комуниације) блогу који је посвећен истој теми.
Адреса клуба "Јавна расправа" је на овом линку а блог који је допуњен овим форматом комуникације је на следећој адреси.
Мој профил на urbae.com је на адреси http://profil.urbae.com/milanmmilosevic. Позивам вас да ми се придружите и да размењујемо искуства.
Придружите се и раније креираном клубу Смедеревска Паланка OnLine на адреси.

Још један дан испуњен активностима

Покушавам да одвојим време и да свој матични блог одржавам неким размишљањима и ставовима који могу да буду интересантни широј публици. Интернет је џунгла која захтева сталан рад на упознавању сервиса који ничу као печурке после кише а додатни проблем је да се већ постојећи унапређују - неки брже неки спорије. Пре пар месеци сам се пријавио на http://urbae.com/ а данас одлучих да га мало боље истражим и, зашто да не, искористим да неке од мојих активности буду видљивије. Мој профил је http://profil.urbae.com/milanmmilosevic.
Колико сам могао да приметим сервиси су унапређени и једноставан је за коришћење.
Одмах сам активирао праћење за неке своје блог пројекте и колико видим по посећености они су међу првих сто на овом порталу. Пошто сам активно почео да креирам блог пројекте ове године за почетак и није лоше али сигурно може и боље.
Да бих био доследан себи креирао сам и клуб Смедеревска Паланка OnLine. Док ово пишем добио сам и првог члана клуба.
Опис клуба је:
Клуб оних који су на неки начин повезани са Смедеревском Паланком: зато што живе у њој, ‎зато што су живели у Смедеревској Паланци, зато што знају некога ко је живео у ‎Смедеревској Паланци, или једноставно желе да се друже са неким из Смедеревске ‎Паланке.
Одмах сам покренуo и тему: Хајде да ћаскамо о будућности Смедеревскe Паланке.
Уводна порука је следећа:
Поштовани пријатељу,

Хајде да ћаскамо о Смедеревској Паланци: ‎
‎-‎Где је она сада?‎
‎-‎Где треба да буде (у развојном смислу)?‎
‎-Да ли има ресурсе (људе пре свега, компаративне предности, организације, ...) за даљи развој?‎
‎-Како да стигне тамо где треба и где жели?‎
- ....
Позивам вас да се укључите у овај узбудљив дијалог. Свака сугестија је добродошла.
Посетите и http://palanka-online.blogspot.com/ да би сте се информисали.
Умало да заборавим да сам укључен и на блог агрегатор http://www.blogodak.com/ са адресом http://www.blogodak.com/blog374 . Наведени блог агрегатор сасвим коректно ради а дизајн је ОК.
На адреси http://www.bloglines.com/public/milmmil могу да се погледају РСС канали које пратим. Много их је али они одражавају моја разнолика интересовања.

2007-08-05

Нове инцијативе и осврт на протекли месец

Мој радни одмор тече испуњен разним активностима међу којима је одржавање већ покренутих блогова и креирањем нових. Ове активности су напорне али омогућавају да се прикупе драгоцена искуства и да се боље процени коришћење интернета у појединим сферама.
Задњи креиран блог је блог Завичајног удружења "Станоје Главаш" које организује 3. Дане Станоја Главаша. Био сам на прошлогодишњим и свидела ми се неформална атмосфера испуњена разноликим садржајима. Тада сам им дао неке сугестије које су делимично уважили тако да је публицитет ове године био бољи. Киша и хладније време је покварило потпун угођај ове године али је и поред тога било пријатно а Глибовчани су гостољубиви. Моја подршка ове године је у виду отварања блога http://stanoje-glavas.blogspot.com/ који ће они одржавати јер сам им предао лозинке новокреираног налога на Гуглу zu.stanoje.glavas@gmail.com.
Блогови посвећени јавним расправама су се показали успешним имајући у виду број посета и да су у току годишњи одмори. Некоректно је што су разна министарства своје јавне расправе покренули усред лета када увелико теку годишњи одмори али што је ту је. Половином месеца ћу поново публиковати најаве текућих јавних расправа преко разних блогова јер грађани треба да изнесу своје ставова пошто законски предлози и стратегије које се креирају одређују квалитет живота свих нас у будућности. Омогућићу и да ставови који су достављени надлежним министарствима буду публиковани на на матичном блогу који је посвећен јавним расправама.
Поред ових активности завршавам две стратегије развоја двају УГ, припремам презентационе документ за израду стратегије развоја двеју месних заједница а такође и пројекат за учешће на позиву за јавне радове за једно од УГ са којима сарађујем.
Пошто је ово мој блог а коментарисао сам и неке прилоге на сајту Општине Смедеревска Паланка у следећим порукама приложићу их да бих своје ставове презентирао широј јавности а и да би их имао на једном месту. Колико да се зна.
Било би ми лепше да ми је паланачка Дирекција исплатила оно што сам пре пола године урадио али они и не хају за измирење својих обавеза. Кривци нису они него у Општинској управи која даје сагласност на плаћања тако да сам изузетно незадовољан односом према повериоцима.

Наслови последњих публикованих порука

Наслови са мог блог пројекта "Смедеревска Паланка OnLine"