2013-09-01

Реакције са поводом - поводом првих изјава новог министра просвете, науке и технолошког развоја

Добили смо новог министра просвете Томислава Јовановића који је јавно изјавио да неће бити отпуштања у просвети и науци јер ту нема вишка. Ову изјаву свакако треба поздравити јер уноси нов начин посматрања људских ресурса којих у Србији има. Досадашња матрица размишљања, не само у просвети, била је смањење трошкова на рачун одрицања и маргинализације (економске, социјалне, образовне, политичке и сваке друге) значајних (не само људских) ресурса
Другим речима људски ресурси су посматрани као предмети којих можемо да се по потреби одрекнемо јер морамо да спроведемо болне мере које су тражене од нас. А те болне мере су за последицу имале маргинализацију или одрицање од ресурса (не само људских) који су протоком времена пропадали а тиме се смањивала шанса за опоравак (друштвени, економски, политички) Србије измучене свиме што се дешавало протеклих година и деценија.

Заиста је бесмислена претходна стратегија да се најуре школовани људи из просвете само да би се задовољили монетарни захтеви ММФ и Светске банке око смањења буџетских трошкова. Па ти наставници могу да учествује у разноразним пословима везаним за ревитализацију Србије. Простор за креативно коришћење тог потенцијала/ресурса је неограничен. Потребно је само имати идеје како их искористити а не ићи линијом мањег отпора која налаже да људе можемо посматрати као предмете и да их се можемо одрицати како се коме из света финансија прохте.

У овом прилогу ће се изнети неке идеје које могу да буду интересантне теме за размишљање и које могу да буду искоришћене на релативно једноставан начин без неких посебних трошкова.  Отпуштањем људи привидно се штеди новац јер се прави озбиљан социјални трошак који монетарно исказан може да буде и већи од привременог растерећења државног буџета. "Уштеђене" паре би се утрошиле на разноразне економске експерименте, разноразне субвенције страним "инвеститрима" (а видесмо да је ту било поприлично превара) и којешта другог што не би дугорочно помогло Србији. Ако се људима који су сада, по захтеву ММФ и Светске банке, исказани као вишак да посао од интереса за развој локалних заједница где доскора бејаху корисни користи могу да буду вишеструке. Идеје су овде креиране тако да не захтевају значајнија средства јер основна инфраструктура већ постоји у већини школа (људски ресурси, рачунари, интернет, већина школа и наставника има дигитални фото апарат, мобилни телефон, итд.). Изнете идеје су у суштини јавни радови на ревитализацији локалних заједница коришћењем постојећих ресурса у просвети. Јавни радови не морају да буду само изградња путева и друге материјалне инфраструктуре већ и активности везане за друштвену и образовну сферу.
Уместо да правимо социјалне случајеве људима можемо да обезбедимо посао из области њихове квалификованости и њиховог интересовања. Ако хоће посао нека раде нешто корисно за оне који их плаћају (пореске обвезнике) и то у областима за које су квалификовани и где су исказали свој интерес а постоји и интерес заједнице.
Новац није проблем јер је питање буџета за просвету у суштини прерасподела државног буџет који је и досада био скроман у поређењу (процентуално) са буџетским издвајањима других развијенијих држава. Ако хоћемо да будемо као развијеније државе не смемо дозволити да се понашамо супротно (да непотребно штедимо где они не штеде већ размишљају како да додатно потроше/инвестирају). Србија расипа новац на разне буџетске ставке сумњиве вредности а добро осмишљено ангажовање просветних радника може да буде она карика која нам недостаје. Уместо да се новац поклања страним "инвеститорима" и да на крају добијемо мало или нимало на овај начин би смо добили нешто корисно (продукти рада наставника), изграђено поверење у заједници, људе који нису социјални случајеви већ корисни чланови заједнице што се дугорочно враћа кроз бољу образованост деце али и одраслих, корисним пројектима за целу заједницу, бољим профилисањем заједнице, итд.
У фокусу треба да буде унапређење квалитета наставе али и подршка ревитализацији локалне заједнице (у разним областима) чији су део. Пошто је простор за унапређење наставе већ законски уређен и законска обавеза у оквиру постојећих норматива ту је простор прилично сужен. Остаје простор ангажовања у локалној заједници

Пођимо редом: 

За наставнике информатике и рачунарства

Ако су "вишак" онда допуну до пуне норме могу да зараде тиме што ће држати наставу свима онима који желе да науче да користе рачунар (млади или стари свеједно).

За наставнике српског језика:

Професори српског језика могу да организују већи број књижевних вечери, трибина и сличног како за децу и омладину тако и за остале узрасте и у граду и у селу чиме ће се обогатити друштвени живот који је у неким заједницама прилично замро. Такође могу да се укључе у лекторисање писаних прилога осталих колега на сличним пројектима. 

За наставнике историје: 

Историографски обрадити историју локалне заједнице, њених институција, и свега што може да буде интересантно. За почетак могу да направе попис извора (књиге, документи, фотографије, филмови, цртежи, итд.). Могу да напишу монографију своје школе ако она не постоји.

За наставнике ликовног:

Да обраде питање ликовног стваралаштва у локалној заједници, да обезбеде репродукције значајних радова, да припреме смотру ликовног стваралаштва деце општине (није захтевно само треба мало добре воље). Да организују курсеве ликовног за чланове заједнице који хоће да науче да сликају.

За наставнике музичког:

Да обраде питање музичког стваралаштва у локалној заједници, да припреме смотру музичког стваралаштва деце и омладине општине (није захтевно само треба мало добре воље).

За наставнике биологије:

Да обраде питања везана за биодиверзитет локалне заједнице, да направе виртуелни хербаријум, итд. Да проуче биодиверзитет локалног парка, села, итд. А такође могу да организују и еколошке патроле да би снимили стање животне средине. За то су квалификовани. За почетак могу да прикупе списак расположивих извора о биодиверзитету и стању животне средине.

За наставнике географије:

Да обраде одреднице везане за интересантне локалитете у заједници (места, реке, потоци, изворишта, итд.). Да успоставе сарадњу са локалном туристичком организацијом. Да организују излете за децу да коначно упознају заједницу у којој живе где ће наставник у улози водича да им презентира сво богатство краја у коме живе.

За наставнике страних језика:

Да преведу на језик којем подучавају децу прилоге које су обезбедиле њихове колеге у сарадњи са локалном туристичком организацијом

За наставнике физичког васпитања

Толико има простора за систематско и организовано унапређење бављења спортом да је то тешко набројати. Не само спортови као фудбал, кошарка, рукомет већ и други спортови као што су атлетика, борилачке вештине и слично.

Сарадња са локалном заједницом

Такође је неопходно да буду укључене и друге институције у локалној заједници као што су туристичке организације, центри за културу, центри за развој спорта, библиотеке, музеји, архиви, итд. И они имају сличан проблем као просветни радници и сви они могу да профитирају од заједничке сарадње. Локална туристичка организација наведене резултате може да искористити за бољу презентацију заједнице у циљу привлачења туриста, библиотека може да профитира од реализације активности наставника српског (и других) језика, музеј може да добије драгоцене сараднике а и посетиоце, итд.

Како реализовати предложено

За почетак наставници који су потенцијални вишак (а и они који нису) могли би да направе  директоријум/адресар својих колега у локалној заједници и да оснују општински/градски актив за координацију свог рада. 
Затим је нужно да осмисле програме/пројекте на којима би се ангажовали.
Да би порески обвезници видели да се њихов новац не траћи улудо нужно је да обезбеде видљивост свог рада. За почетак треба да направе своје сајтове/блогове где ће свој рад учинити видљивим свим члановима заједнице јер су на крају крајева плаћени из буџета који обезбеђују сви грађани. Посебно је важно да рад и резултати рада буду видљиви јер тако добијају подршку шире заједнице. Савремене технологије омогућавају да се нечији рад прати скоро у реалном времену ако се то постави као захтев. Све од плана и програма, преко извештаја и резултата рада треба да буде јавно доступно у разумним роковима (око недељу дана од догађаја). 
Ако не знају да користе технологију (рачунар, интернет) нека искористе тренутак и нека науче. Треба им дати и ту могућност.

Уместо закључка

Вероватно ће неко и неко из Министарства просвете, науке и технолошког развоја ово прочитати па могу да искористе ове идеје. 
Можда је најбоље да распишу јавни позив за идеје како искористити потенцијал који је тренутно запослен у просвети. Ако ништа друго треба омогућити да се постојеће идеје дораде и учине реализљивијим.
У иницијалној фази довољно је да се дефинишу технички захтеви у вези форми предлагања (циљеви задаци, исходи, индикатори, потребни ресурси, итд.) и да обезбеде инфраструктуру за комуникацију (преко Интернета, базе података, форуми, итд.). Све треба да буде јавно да се не би десило да неки добар предлог промакне и да се омогући јавни дијалог о свим пристиглим идејама (не као са досадашњим јавним расправама које су биле нетранспарентне већ прави онлајн форум отворен за све). 
Администратори целе иницијативе могу да буду људи из министарства (који су у истом сосу јер ако се отпуштају наставници у школама то значи да и за њих има мање посла па су и они на удару). 
Конкурс би могао да буде расписан већ колико следеће недеље (потребно је знати шта се хоће и искористити постојеће ресурсе) али би било згодно да се да простор школама да неке идеје већ сада реализују у виду школског плана рада за 0213/2014. 
Потребно је дефинисати упутство везано за минимални садржај ових нових иницијатива које ће се финансирати из буџета и донети акта како да се то угради у ЦЕНУС. 
Ево и конкретног предлога шта минимално треба да садржи иницијатива наставника који је потенцијални технолошки вишак да би обезбедио ангажовање у складу са предложеним:
  • програм ангажовања (циљеви, задаци, исходи, начин реализације) 
  • план ангажовања (акциони план у текућој школској години) 
  • индикатори који ће се пратити (број учесника, број организованих часова, итд.) морају да буду идентификовани 
  • докази који ће се приложити о реализованој активности (записници, листа учесника са потписима, технички извештај о реализованој активности, извештај о видљивости активности, итд.) 
  • механизми мониторинга и евалуације (супервизија  ангажовања јер без контроле не иде) 
  • план видљивости (сваки овај ангажман треба да буде праћен веб страном/сајтом са публиковањем свих информација + фотографије и видео записи (не мора да се плаћа јер може и бесплатно – контролор реализације пројекта је општа јавност а истовремено и коректив за даље) 
  • модели кључних докумената (техничког извештаја за активност, пројекат у целини, плана видљивости (комуникациона стратегија), итд.). 


Нема времена за чекање.

2013-07-21

5. Петровдански поход на Јухорску трансверзалу

Тринаестог јула био сам на једној лепој планинарској акцији под називом 5. Јухорска трансверзала. Домаћини су били љубазни и добри организатори. Хвала Ивану и другарима на једном лепо проведеном дану на Јухору. Идуће године ето мене опет. Погледајте моје албуме са фотографијама (можда сам мало претерао али шта ћете волим да фотографишем).


Прикажи 5. Петровдански поход на Јухорску трансверзалу на већој мапи

2013-06-30

2013-06-29: Излет до Ваљева, Струганика, итд.

Двадесет деветог јуна био сам на једном интересантном излету до Ваљева где сам успут посетио родну кућу Живојина Мишића, етно село "Кључ раја" и још неколико локалитета. Погледајте албуме


Прикажи 2013-06-29: Излет 29. јуна 2013. на већој мапи


2013-06-20

ТАБОР ПЛАНИНАРА СРБИЈЕ ПОВЛЕН 2 – 7. јул 2013.

Планинарски клуб Повлен
Планинарски савез Србије 
Министарство омладине и спорта
 ТАБОР ПЛАНИНАРА СРБИЈЕ
ПОВЛЕН
2 – 7.  јул 2013.
Друго  позивно  писмо
 А. УВОД

Организатор  Табора планинара Србије је Планинарски клуб Повлен под покровитељством Планинарског савеза Србије. Датум одржавања табора је од 02.07. (уторак) до 07.07. (недеља) 2013. на планини Повлен.

            Планина Повлен се налази у западном делу Србије и планинари се пењу  на његова три врха, али често због недостатка времена и непознавања терена не виде многе природне лепоте. Планина обилује великим бројем извора и речица, које су усекле дубоке, често и непроходне клисуре, а које отичу у три реке: Дрину, Саву и Западну Мораву. На свом путу су створиле десетине слапова и водопада. Повлен  и његова околина је позната по геолошкој разноврсности и специфичним облицима рељефа. Неке од  ових атракција ћете имати прилику   да упознате за време табора.

      Табор планинара Србије је отвореног типа и на њему могу да учествују, поред планинара и сви љубитељи природе. На табор позивамо наше пријатеље планинаре и друге љубитеље планина и природе као и планинаре из других земаља.

Верујемо да ће програм табора привући пажњу планинарских друштава, уз очекивање да ће извршни органи планинарских друштава кроз пропаганду ове акције међу својим члановима и кроз финансијску подршку учесницима допринети да се на овом табору нађе већи број планинара.

Посебан позив упућујемо љубитељима природе и еколошким удружењима из околних места, као и свим заинтересованима, да нам се придруже излетима у околину на краћим и лакшим, обележеним стазама уз присуство водича. Ове стазе су наведене у  Програму табора. Полазак из кампа на ове стазе је сваки дан у  11 часова. Могуће је укључење у остале програме  и активности кампа.


Б. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
→ начин доласка на Табор ←


За учеснике који на Табор долазе сопственим превозом (путничка возила, аутобуси) до планине Повлен се долази асфалтним путем од Ваљева ка Тари и Бајиној Башти . Удаљеност од Београда до Ваљева је 94 км, након тога 38 км асфалтним путем до превоја Дебело брдо, а онда још 2 км макадамским путем до кампа. Укупно око 134 км од Београда, око 175 км од Новог Сада, око 110 км од Шапца. Из правца југа се може стићи од Ужица, преко Рогачице до Дебелог брда и кампа, које је на око 60 км удаљености.

 Долазак  до Повлена:

Ред вожње аутобуса:
Београд – Дебело брдо (полазак-долазак)
08:00-11.00 // 09:00–11:45//
11:25-14:05 само радним данима//
15: 15-17:50// 17:30-20:10//
16:15- 19:05 само петком.
Повратак:
Дебело брдоБеоград (полазак – долазак)
06:15-09:05 само радним данима
07:30-10:10//10:10-13:00//16:05-18:45//18:04-20:45//19:45-22:30.

Такси  превоз (за 4 путника) од Ваљева до Дебелог брда је укупно 1600 дин. Тел. Таксисте –Патијаревић Мића- 063/ 233 532. Комби превоз (за 10 путника) је 6000 дин. Тел. Комби превозника  можете добити од организатора. Камп је удаљен 40 км од Ваљева.
Аутобуска карта од Ваљева до Дебелог брда је око 250 динара.
Долазак железницом је могућ до Ваљева, а након тога аутобусом, комби и такси превозом.


Постоји могућност да се (искључиво) путничким возом стигне до железничке станице Самари, на прузи Београд - Бар, а онда пешице треба око 5 сати до кампа. Ова варијанта је само за планинаре са добром кондицијом, јер треба савладати и константан успон од око 700 м на удаљености од 15 км. За ову варијанту обавезно консултовати водича ПК Повлен.

→ смештај ←

а) сопствени шатори са потребном опремом (подметач, врећа за спавање и остала опрема неопгходна за вишедневни боравак у кампу) у организованом простору који је одредио организатор или
б) у чврстом објекту  за ограничени број учесника. Цена ноћења је 300 динара.
в) у приватном смештају, капацитет је до 20 места. Цена ноћења је од 500 до 700 динара.
→ исхрана ←

Учесници Табора ће моћи да користе оброке у заједничкој кухињи, коју је формирао организатор. Организатор је обезбедио исхрану од среде (доручак), закључно са суботом (вечера), али ако буде довољно заинтересованих може се припремити и доручак у недељу.

               ДОРУЧАК
                   РУЧАК
УТОРАК           02.07.2012.


СРЕДА             03.07.2012.
Кувана јаја, салама, домаћи сир, чај
Супа, кобасица , пире-кромпир, купус салата;
ЧЕТВРТАК       04.07.2012.
Барена сланина , кувано јаје, чај;                  
Гулаш, пире-кромпир, мешана салата ;
ПЕТАК              05.07.2012.
Сир, кајмак, јогурт
Паприкаш, мешана салата;
СУБОТА           06.07.2012.
Кувано јаје, 2 сафаладе, домаћи сир, чај
Пасуљ са месом, купус салата;
НЕДЕЉА          07.07.2012.4 дана  x 380,00 динара = 1.520,00 динарапо особи за четири дана                

Цена: доручак 130,00 динара, кувани ручак 250,00 динара
Оброци се пријављују унапред, увек за сутрашњи дан.
Посуде и прибор за јело требате понети, а организатор обезбеђује топлу воду и течност за прање судова.
Снадбевање основним намирницама је могуће у Кампу или у продавници у селу, на око 4 км од кампа.
→ хигијена ←
Организатор је обезбедио чесме са водом за пиће, умивање, три  туша као и пољски WC са 5 кабина.
→ илуминација ←
Простор Табора у вечерњим сатима биће осветљен.

→ саобраћај ←
Сви учесници Табора који долазе својим возилима паркираће аутомобиле на назначеним местима према упутству задужене особе од стране организатора. Друштва која долазе аутобусима такође ће паркирати аутобусе на назначена места.

В. ПРОГРАМ ТАБОРА2. јули (уторак)
долазак учесника, пријава организатору и смештај    

3. јули (среда)
пешачка тура бр. 1
Дом (1150 м/нм) - кружна стаза Велики Повлен (1270 м/нм) - Маркова стена (1220 м/нм) -Плоча (1180 м/нм) - извор Цетиње (1160 м/нм) - Средњи Повлен (1301 м/нм) - Велики Повлен (1271 м/нм) - Дом (1150 м/нм)
Тешка стаза, успон око 450 м, дужина стазе 12 км.

Повратак у камп, ручак.
Предавање Комисије за спортско пењање ПСС
ГСС редовне активности.
4. јули (четвртак)
пешачка тура бр. 2
Дом (1150 м/нм) - Мали Повлен (1347 м/нм) - Повленска кугла (905 м/нм) – Слапови Цетиње 780 м/нм) - Плоча (1180 м/нм) – Велики Повлен (1271 м/нм) - Дом (1150 м/нм)
Средње тешка стаза , успон око 700 м, дужина стазе 18 км.
Повратак у камп, ручак.
Предавање Комисије за  спелеологију ПСС,
ГСС редовне активности
спортско пењање на стени
• спортске активности

5. јули (петак)
пешачка тура бр. 3
Дом (1150 м/нм) - Пашна раван (880 м/нм) – Симина јама (900 м/нм) - ушће Дубрашнице у Трешњицу (628 м/нм) – засеок Ружићи (940 м/нм) – Пашна раван (920 м/нм) - Беден (1250 м/нм) - Дом (1150 м/нм)
Тешка стаза, успон око 800 м, дужина стазе око 22 км.
Повратак у камп, ручак.
Предавање ГСС и показна вежба,
Показна вежба комисије за спортско пењање ПСС.

6. јули (субота)
пешачка тура бр. 4
Дом (1150 м/нм) – Мрка стена (1250 м/нм) – Оаб (1010 м/нм) – Доње Зарожје (воденица Саве Савановића – 610 м/нм))  – Беле воде (1170 м/нм) – Дом (1150 м/нм)
Средње тешка стаза, успон око 730 м, дужина стазе око 19 км.
Комисија за планинарску оријентацију ће организовати такмичење. Детаљи ће бити достављени у наредном позивном писму почетком јуна месеца.
Повратак у камп, ручак.
Показна вежба ГСС.
У вечерњим часовима затварање табора и забавно вече.

7. јули (недеља)
напуштање кампа. 
Постоји могућност посете  Манастира  Пустиње и(ли) Јовање при повратку ка Ваљеву.

Напомена: Свакога дана се може ићи на краће и лакше стазе које су маркиране.
Полазак из кампа у 11 часова. Посебно препоручујемо: 
Беден - кружна стаза 3,5 часова.
Дом – Средњи Повлен – Плоча –извор Цетиње- Дом – кружна стаза 3,5 часова.
Дом – Плоча – горњи слапови Цетиње  – Средњи Повлен –Дом –око 4,5 часова.
Дом – Дебело брдо – врх Јабланик- Дебело брдо – Дом – око 4,5 часова.

На Повлену, као и околним планинама има
маркираних стаза за планински бициклизам.
Једна од тих стаза води од Рајца до Дрине,
а пролази поред нашег дома, тј. кампа.                        


Г. ОСТАЛЕ НАПОМЕНЕ
→ кућни ред – правила понашања на Табору ←

Сви учесници Табора су обавезни да изврше пријаву боравка на рецепцији приликом доласка, ако долазе индивидуално. Све вође група су обавезне да доставе спискове својих планинара са основним подацима, након чега се добија распоред места за шаторе. (Формулари за пријаву налазе се на сајту ПСС-Комисија за акције, или на лицу места).

Кућни ред ће бити изложен на таблама за обавештење на Табору, и сви учесници га се морају придржавати. Забрањена је прекомерна употреба алкохола. У пријемној служби ће се обављати и продаја бонова за исхрану. Свако удаљавање мимо програма из кампа је обавезно пријавити на рецепцији.

→ печати и сувенири ←

Сви учесници Табора добиће учеснички картон да утисну печате испењаних врхова, као и печат Табора. Најмасовнија планинарска организација ће добити пехар а остале захвалнице за учешће на Табору планинара Србије. Пригодним наградама ће бити награђени и најмлађи и најстарији учесници табора. Организатор ће обезбедити и друге сувенире кампа који ће се куповати на штанду.
→ додатне информације ←

Канцеларија ПСС тел. 011/ 2640 065, 011/ 3615 728 сваког радног дана од 11 до 14 часова (петком до 13 часова).
Организациони одбор Планинарског клуба Повлен:
Љиљана Станојевић - председник 064/ 64 11 240
Мирко Шахо - водич 061/ 45 45 105
Е-маил: pkpovlen@gmail.com
                                             


Влада републике Србије, Министарство омладине и   спорта,    допринели су у значајној мери реализацији наших пројеката обезбеђивањем неопходних средстава за њихово финансирање.


Линк за преузимање брошуре.

Наслови последњих публикованих порука

Наслови са мог блог пројекта "Смедеревска Паланка OnLine"