2007-05-11

Нека размишљања о развоју Смедеревске Паланке

Кампања у вези изјашњавања грађана у вези иницијативе за опозив председника Општине Смедеревска Паланка је завршена. Сви су сада у ишчекивању шта ће се десити 13. маја "да ли ће грађани гласати ЗА или ПРОТИВ?".
Пошто је кампања завршена сада има смисла да изнесем неке ставове у вези актуелног питања развоја Општине. Део ових размишљања сам презентирао г. Цокићу председнику Општине, још пре више од две године. У вези наведених тема покренути су разговори са УНОПС-ом у оквиру програма "Град - граду" које је испред Општине Смедеревска Паланка водио г. Станић, пензионер ГОША ХК. Резултат је било оснивање Агенције за економски развој Подунавског округа, д.о.о. која за две године рада нема никаквих резултата - једноставно бачен је новац и изгубљено је време.
У току 2005.г. десило се да је Паланка конкурисала и добила је прилику да учествује у пројекту Сталне конференције градова и општина (СКГО) у вези израде Стратегије одрживог развоја Општине. Као резултат је добијен документ о одрживом развоју Општине који не задовољава професионалне стандарде а процедура његовог усвајања је била невиђено натезање са политичким условљавањима на седници СО 29.12.2006.г. јер су парламентарни избори били на видику. Десило се да су одборници условно усвојили Стратегију одрживог развоја (коју већина није ни погледала а камоли прочитала јер су је
добили претходног дана, 28.12.2006. на ЦД па реално нису ни могли) a да се не би кварили односи међу њима и са СКГО с тим да се изврши ревизија у првом кварталу 2007.г. (постоји тонски запис са седнице Скупштине).
Знајући да ревизију треба да врше они који су је израдили и да када су дозволили себи тај луксуз да такав документ предложе онда неће желети никакву расправу а понајмање ревизију да се не би превише причало о нецелисходним решењима стратегије развоја општине саставио сам предлог за ревизију неких елемената који сам формулисао у виду документа који може да се нађе на следеђој веб адреси. Имам одређена знања из ове области а и учествовао сам у изради сличних стратегија а такође сам поприлично докумената о доброј пракси других прочитао тако да проблематику познајем.
Пошто је Стратегију одрживог развоја усвојила СО доставио сам је прво СО, затим председнику Општине, и свим одборничким групама.
Термин достављања документа је био 19.1.2007.г. за време изборне тишине да се не користио у политичким препуцавањима и да бих истакао да моја иницијатива није страначки обојена већ је добронамерна иницијатива од значаја за развој града (што и сада чиним). И ово јавно размишљање је са том намером.
Пошто сада постаје важно шта после референдума у Смедеревској Паланци дајем је на увид најширој јавности јер не само да је моја иницијатива остала актуелна већ је још актуелнија јер су сви развојни показатељи Општине Паланка неповољнији него пре пола године.
У овом блогу достављам пропратно писмо (део после ословљавања особама којима је упућено). Комплетан материјал може да се нађе на веб адреси
веб адреси (http://groups.google.com/group/milanmmilosevic/web/SOR20070119-predlogrevizije.pdf)
Оригинални текст стратегије на коју имам одрeђене примедбе може да се нађе на веб адреси http://www.smed-palanka.co.yu/download_files/StrategijaLOR.pdf.

Предмет: Прилози за ревизију Стратегије одрживог развоја Општине Смедеревска Паланка

Имајући у виду примедбе које сам у јавној расправи поводом Стратегије одрживог развоја Општине Смедеревска Паланка изнео (даље Стратегија) и на бази расправе у Скупштини Општине 29.12.2006.г. када је Стратегија условно усвојена уз констатовану неопходност ревизије у прилогу достављам предлог за ревизију кључног дела наведеног документа. Разлози за речено су у неопходности да се хитно изврши ревизија и усвоји допуна одлуке Скупштине Општине јер постојећа Стратегија својом артикулацијом не обезбеђује да јавни, приватни и цивилни сектор приступи средствима донатора и средствима из Општинског и Републичког буџета Србије.

Поред хијерархије циљева приложана је и индикативна листа пројеката и програма као алата за спровођење мера које доводе до реализације постављених приоритетних и стратешких циљева.

У циљу лакшег праћења наведеног текста прилажем и тумачење неких основних појмова везаних за артикулацију стратегије развоја и индикативни формулар за опис профила пројеката који ће се реализовати.

Напомињем да је овај документ, без обзира на широк спектар обухваћених области и мера, отворен за допуне јер Стратегија треба да одређује свеукупни развој Општине у наредним годинама и свака конструктивна сугестија је увек добродошла. Не искључујем одређене непрецизности у формулацијама појединих пројеката и програма што треба да се утврди на састанцима тима за ревизију, мониторинг и евалуацију имплементације Стратегије.

Имплементација стратегије одрживог развоја је захтевна са становишта стручних знања у спровођењу развојне политике, а посебно са становишта стручних компетенција лица које ће вршити техничку координацију, јер треба детаљно разрадити пројекте и програме у форми погодној за презентацију одборницима Скупштине Општине и инвеститорима (јавним и приватним).

Напомињем да сам у разради приложеног документа водио рачуна о институционалном и организационом развоју актера одрживог развоја Општине у циљу развоја њиховог капацитета да корисницима пруже услуге и производе на високом нивоу. Области у којима нема секторских стратегија развоја су са предложеним пројектима формирања тела за израду стратешког и акционог плана развоја сектора и пројектом стратешког и акционог планирања.

Пошто је акциони план предмет усаглашавања између заинтересованих страна нисам га приложио али ћу са задовољством учествовати у реченом.

Срдачан поздрав,

У Смедеревској Паланци,

19.1.2007.г.

мр Милан Милошевић

Достављено:
  • Наслову·
  • Председнику Општине г. Радославу Цокићу·
  • Шефовима одборничких група у Скупштини Општине Смедеревска Паланка

2007-05-06

Нови сервиси

Блог пројекат "ЗА И ПРОТИВ ОПОЗИВА" се добро развија јер стално додајем нове опције и проверавам како интергисати различите технологије онога што је познато као Веб2.0.
Догађај велике видљивости, као што је предреферендумска кампања, користим да демонстрирам могућности технологије а такође и своје познавање контекста у коме се пројекат реализује.
Тренутно развијам још неколико пројеката и осмишљавам комерцијализацију јер је то нужно уколико желим да се овим послом бавим. Без сатисфакције у виду материјалне награде ентузијазам спласне и човек почне да се бави неким другим стварима.
Корисне адресе мог фото албума су
:
Нормално неки од пројеката на којима радим су дати на панелу линкова.

2007-05-03

Блог "ЗА И ПРОТИВ ОПОЗИВА"

По свему судећи блог пројекат "ЗА И ПРОТИВ ОПОЗИВА" је привукао пажњу јер је данас до 21:00 било око 60 прегледа блога од стране 30 људи. За почетак није лоше а биће и боље.
Линкови према неким порукама су следећи:

Текст писма које сам упутио на известан број адреса паланчана је следећи:

Поштовани,

На иницијативу Скупштине Општине Смедеревска Паланка покренута је процедура за опозив председника Општине Смедеревска Паланка г. Радослава Цокића .
Референдум о опозиву председника Општине Смедеревска Паланка Радослава Цокића заказан је за 13.5.2007.г.
У жељи да се поспеши процес аргументовања два дијаметрално супротна става креиран је блог (веб дневник) са адресом http://za-i-protiv-opoziva.blogspot.com/ као место за изношење аргументације двеју опција и за укључивање грађана у дијалог који ће на овај начин бити подстакнут .
Аутор блога је 3.5.2007.г. упутио позив представницима двеју опција и дао им је прилику да модерирају поруке које ће бити емитоване преко овог блога а такође да јавност непосредно информишу о својим активностима и другим значајним догађајима којима поткрепљују своје ставове.
Представници опције ЗА ОПОЗИВ добили су емаил налог ZA.OPOZIV@gmail.com представници опције ПРОТИВ ОПОЗИВА добили су е-маил налог PROTIV.OPOZIVA@gmail.com .

Утисак који ће формирати о својој опцији зависи од присталица двеју супротстављених опција и од њихове умешности да јасно и аргументовано представе своју позицију и да убеде публику у исправност свог става.

Публика ће бити у прилици да ставове који су изнети у оквиру овог блога коментарише при чему морају да се придржавају уобичајених норми у јавној комуникацији.
Публиковање прилога присталица двеју опција неће бити модерисано али уколико се уочи одступање од наведеног модератор ће предузети мере које овај сервис дозвољава и обрисаће прилоге у којима се износе увреде или чињенице које су у супротности са законом. Такође потписани задржава право да уколико буде значајних одступања уведе модерисање прилога.

За ставове изнете у оквиру овог блога модератор блога не сноси одговорност и они одражавају само ставове аутора прилога и коментатора.

Додатне услуге у оквиру овог блога су могућност гласања посетилаца блога као и корисни линкови у вези Општине Смедеревска Паланка.
Да би се обезбедило учешће што шире публике овом поруком позивамо представнике одборничких група, представнике медијских кућа и новинаре да нам се јаве у циљу акредитације за публиковање сопствених прилога преко овог блога. Услов за акредитовање за директно уређење својих прилога на овом блогу је за представника медија да прати активности на територији Општине Смедеревска Паланка а за политичке партије да имају свог представника у Скупштини Општине Смедеревска Паланка. Процедура је следећа: на е-маил адресу za.i.protiv.opoziva@gmail.com треба послати поруку са следећим подацима:
  • Назив одборничке групе/медија/политичке партије (активности на територији Општине Смедеревска Паланка су услов за медије а за политичке партије учешће у раду СО Смед. Паланка)
  • Име и презиме овлашћеног лица
  • Е-маил
  • Контакт телефон (обавезно стационарни и мобилни(опционо ))
По пријему ове поруке извршиће се провера тачности података и упутиће се порука за акредитовање на е-маил. Да би се уносили прилози потребно је да акредитовано лице или организација отвори Гугл налог (односно да може да користи Гугл маил сервис) што је крајње једноставно јер је процедура у великој мери аутоматизована. То је могуће или приступом овом блогу (http://za-i-protiv-opoziva.blogspot.com/) и пријављивањем преко Sign in опције или путем приступа централној Гугл веб страни (http://www.google.com/). Препоручује се заинтересованим странама да у том циљу обезбеде подршку лица са искуством у коришћењу Интернета. Уколико лице има Гугл налог онда треба да следи инструкције из позивног мејла којим је акредитовано.

Овај блог ће бити промовисан тиме што ће се о њему информисати јавност на локалном, регионалном и националном нивоу. Промоција блога ће почети чим базни сервиси буду тестирани.

Срдачан поздрав и чујемо се на блогу,

мр Милан Милошевић
Модератор/администратор блога
http://milanmmilosevic.blogspot.com/
Тел. 064/19-04-460

Наслови последњих публикованих порука

Наслови са мог блог пројекта "Смедеревска Паланка OnLine"