2007-07-02

Предлог ревизије Стратегије одрживог развоја Општине Смедеревска Паланка‎

Званично сам уручио Предлог ревизије Стратегије одрживог развоја Општине Смедеревска Паланка председнику Привременог органа Општине Смедеревска Паланка г. Владану Старчевићу.
Допис (пропратно писмо) може да се нађе на следећем линку.
Предлози за ревизију стратешког плана одрживог развоја општине Смедеревска Паланкамогу да се нађу на следећем линку.
Извод из пропратног писма је следећи:

Поштовани господине Старчевићу,

Скупштина Општине Смедеревске Паланке је на својој седници 29.12.2006.г. усвојила Стратегију одрживог развоја Општине Смедеревска Паланка (даље Стратегија). Усвојени документ има бројне недостатке при чему је један од основних недостатака непостојање јасне хијерархије циљева и мера за њихово достизање као и каталога пројеката и програма.

Из наведеног разлога неопходно је хитно извршити ревизију Стратегије и израдити каталог пројеката и програма Општине. Додатни разлог је и тај што ће за израду буџета Општине у наредној години бити неопходна његова усклађеност са Стратегијом развоја Општине а то није могуће ако не постоји јасна хијерахија циљева и мера за њихово достизање и каталог пројеката и програма којима се обезбеђује постизање циљева. Додатни разлог је и тај што постојећа Стратегија својом артикулацијом не обезбеђује да јавни, приватни и цивилни сектор Општине приступи средствима развојних партнера (донатори - јавни и приватни инвеститори) и средствима из Републичког буџета Србије јер они траже јасну и прецизну артикулацију хијерахије развојних циљева Општине.

У жељи да будем конкретан у прилогу достављам нацрт предлога за ревизију кључног дела наведеног документа.

Поред хијерархије циљева приложана је и индикативна листа пројеката и програма као алата за спровођење мера које доводе до реализације постављених приоритетних и стратешких циљева.

У циљу лакшег праћења наведеног текста прилажем и тумачење неких основних појмова везаних за артикулацију стратегије развоја.

Напомињем да је овај документ, без обзира на широк спектар обухваћених области и мера, отворен за допуне јер Стратегија треба да одређује свеукупни развој Општине у наредним годинама и свака конструктивна сугестија је увек добродошла. Не искључујем одређене непрецизности у формулацијама појединих пројеката и програма што треба да се утврди на састанцима тима/савета за ревизију, мониторинг и евалуацију имплементације Стратегије који је неопходно хитно формирати.

Имплементација стратегије одрживог развоја је захтевна са становишта стручних знања у спровођењу развојне политике, а посебно са становишта стручних компетенција лица које ће вршити техничку координацију, јер треба детаљно разрадити пројекте и програме у форми погодној за презентацију заинтересованим странама Општине и инвеститорима (јавним и приватним).

Напомињем да сам у разради приложеног документа водио рачуна о институционалном и организационом развоју актера одрживог развоја Општине у циљу развоја њиховог капацитета да корисницима пруже услуге и производе на високом нивоу. Области у којима нема секторских стратегија развоја су са предложеним пројектима формирања тела за израду стратешког и акционог плана развоја сектора и пројектом стратешког и акционог планирања.

Морам да напоменем да један део идентификованих програма и пројеката не захтева значајнија средства већ само бољу координацију коришћења расположивих ресурса (људских пре свега) у јавном и приватном сектору.

Срдачан поздрав,

мр Милан Милошевић

Наслови последњих публикованих порука

Наслови са мог блог пројекта "Смедеревска Паланка OnLine"