2013-06-15

2013-06-09: Планинарска акција Рудник 2013 (Острвица, Рудник, Мали Штурац, Велики Штурац)

Деветог јуна 2013. Планинарски клуб СД "Јасеница" организова је планинарску акцију успона на врх Острвица, посета насељу Рудник и успон на Рудник (Мали и Велики Штурац).

Острвица 

Острвица (понекад се погрешно назива и Островица, што је стари назив) је узвишење у оквиру Рудничког масива које доминира селима Варнице, Заграђе, Драгољ и Трудељ у општини Горњи Милановац. Надморска висина врха је 758 метара. По пореклу, Острвица представља остатак разорене вулканске купе.

Због свог положаја и облика, Острвица је у средњем веку била значајна јер се на њој налазило војно утврђење, чији се остаци и данас могу видети на самом врху. Легенда каже да је утврђење подигла Проклета Јерина, која је умрла у оближњем Руднику.

Острвица је крајем маја 2009. проглашена за споменик природе.

Рудник (планина)


Рудник, планина која доминира Шумадијом, налази се око 100 km јужно од Београда, односно 15 km од Горњег Милановца. Варошица Рудник је смештена између 500 и 700 m надморске висине. На Руднику има осам врхова изнад 1.000 m надморске висине (занимљиво да има два који се зову „Јавор“), а највиши је Цвијићев врх (1.132 m), раније познат као Велики Штурац. Највеће насеље на планини је варошица Рудник.

Знатан део планине је под шумом са претежно буковим стаблима, а има и храста, јавора и млеча.[1]

Рудник (насеље)


Рудник је насеље у Србији у општини Горњи Милановац у Моравичком округу. Према попису из 2002. било је 1706 становника (према попису из 1991. било је 1811 становника). Налази се на истоименој планини.

Велики Штурац


Резерват природе „Велики Штурац“ на планини Рудник (на локалитету званом „Јавор“) представља очувану заједницу планинске букове шуме (Fagetummoesiacaemontanum) са појединачним учешћем племенитих лишћара: јавора (Acerpseudoplatanus) и млеча (Acerplatanoides). Заштићена површина Резервата износи 8 ха.

Унутар комплекса шума Рудника овај део је издвојен на основу високих вредности таксономских елемената. Ова састојина је права природна реткост за подручје Шумадије, где су махом распрострањене мешовите храстове шуме. Као таква, има изузетну вредност и за шире подручје Србије. Старост за појединачна стабла букве (Fagusmoesiaca) и јавора (Acerpseudoplatanus) као главних едификатора заједнице, процењује се и до 300 година. Овај локалитет један је од рефугијума очуваних букових шума у нашој земљи.

Шуме Рудника су отворене за коришћење, али је резерват „Велики Штурац“ заштићен још 1956. године и изузет. Природне карактеристике Резервата су очуване као резултат малог, или потпуног одсуства људских активности у прошлости. Резерват је сачувао све одлике аутохтоне, спонтано развијене шумске заједнице. Природна обнова је присутна на појединим деловима Резервата, чиме се наставља природни циклус развоја. Стабла букве достигла су импозантне димензије, а састојина задржала прашумски карактер.
На подручју Резервата налази се више значајних биљних врста, од којих би требало издвојити врсту златан (Liliummartagon) која се налази на црвеној листи, као и Уредби о природним реткостима, и врсту калуђерка (Epipactishelleborine) која је сврстана у 330 међународно значајних врста биљака које живе на простору Србије. Карактеристична врста птица која се среће у Резервату је црна жуна (Dryocopusmartius), природна реткост, индикатор старих и очуваних шумских комплекса.
Циљ заштите резервата „Велики Штурац“ је омогућавање спонтаног развоја букове састојина и научно истраживање сукцесије у састојинама, као и очување станишта букве са јавором и млечом, а уједно и биодиверзитета на оваквим стаништима.
Прикажи 2013-06-09: Планинарска акција Рудник 2013. на већој мапи

Нема коментара:

Наслови последњих публикованих порука

Наслови са мог блог пројекта "Смедеревска Паланка OnLine"