2007-05-11

Нека размишљања о развоју Смедеревске Паланке

Кампања у вези изјашњавања грађана у вези иницијативе за опозив председника Општине Смедеревска Паланка је завршена. Сви су сада у ишчекивању шта ће се десити 13. маја "да ли ће грађани гласати ЗА или ПРОТИВ?".
Пошто је кампања завршена сада има смисла да изнесем неке ставове у вези актуелног питања развоја Општине. Део ових размишљања сам презентирао г. Цокићу председнику Општине, још пре више од две године. У вези наведених тема покренути су разговори са УНОПС-ом у оквиру програма "Град - граду" које је испред Општине Смедеревска Паланка водио г. Станић, пензионер ГОША ХК. Резултат је било оснивање Агенције за економски развој Подунавског округа, д.о.о. која за две године рада нема никаквих резултата - једноставно бачен је новац и изгубљено је време.
У току 2005.г. десило се да је Паланка конкурисала и добила је прилику да учествује у пројекту Сталне конференције градова и општина (СКГО) у вези израде Стратегије одрживог развоја Општине. Као резултат је добијен документ о одрживом развоју Општине који не задовољава професионалне стандарде а процедура његовог усвајања је била невиђено натезање са политичким условљавањима на седници СО 29.12.2006.г. јер су парламентарни избори били на видику. Десило се да су одборници условно усвојили Стратегију одрживог развоја (коју већина није ни погледала а камоли прочитала јер су је
добили претходног дана, 28.12.2006. на ЦД па реално нису ни могли) a да се не би кварили односи међу њима и са СКГО с тим да се изврши ревизија у првом кварталу 2007.г. (постоји тонски запис са седнице Скупштине).
Знајући да ревизију треба да врше они који су је израдили и да када су дозволили себи тај луксуз да такав документ предложе онда неће желети никакву расправу а понајмање ревизију да се не би превише причало о нецелисходним решењима стратегије развоја општине саставио сам предлог за ревизију неких елемената који сам формулисао у виду документа који може да се нађе на следеђој веб адреси. Имам одређена знања из ове области а и учествовао сам у изради сличних стратегија а такође сам поприлично докумената о доброј пракси других прочитао тако да проблематику познајем.
Пошто је Стратегију одрживог развоја усвојила СО доставио сам је прво СО, затим председнику Општине, и свим одборничким групама.
Термин достављања документа је био 19.1.2007.г. за време изборне тишине да се не користио у политичким препуцавањима и да бих истакао да моја иницијатива није страначки обојена већ је добронамерна иницијатива од значаја за развој града (што и сада чиним). И ово јавно размишљање је са том намером.
Пошто сада постаје важно шта после референдума у Смедеревској Паланци дајем је на увид најширој јавности јер не само да је моја иницијатива остала актуелна већ је још актуелнија јер су сви развојни показатељи Општине Паланка неповољнији него пре пола године.
У овом блогу достављам пропратно писмо (део после ословљавања особама којима је упућено). Комплетан материјал може да се нађе на веб адреси
веб адреси (http://groups.google.com/group/milanmmilosevic/web/SOR20070119-predlogrevizije.pdf)
Оригинални текст стратегије на коју имам одрeђене примедбе може да се нађе на веб адреси http://www.smed-palanka.co.yu/download_files/StrategijaLOR.pdf.

Предмет: Прилози за ревизију Стратегије одрживог развоја Општине Смедеревска Паланка

Имајући у виду примедбе које сам у јавној расправи поводом Стратегије одрживог развоја Општине Смедеревска Паланка изнео (даље Стратегија) и на бази расправе у Скупштини Општине 29.12.2006.г. када је Стратегија условно усвојена уз констатовану неопходност ревизије у прилогу достављам предлог за ревизију кључног дела наведеног документа. Разлози за речено су у неопходности да се хитно изврши ревизија и усвоји допуна одлуке Скупштине Општине јер постојећа Стратегија својом артикулацијом не обезбеђује да јавни, приватни и цивилни сектор приступи средствима донатора и средствима из Општинског и Републичког буџета Србије.

Поред хијерархије циљева приложана је и индикативна листа пројеката и програма као алата за спровођење мера које доводе до реализације постављених приоритетних и стратешких циљева.

У циљу лакшег праћења наведеног текста прилажем и тумачење неких основних појмова везаних за артикулацију стратегије развоја и индикативни формулар за опис профила пројеката који ће се реализовати.

Напомињем да је овај документ, без обзира на широк спектар обухваћених области и мера, отворен за допуне јер Стратегија треба да одређује свеукупни развој Општине у наредним годинама и свака конструктивна сугестија је увек добродошла. Не искључујем одређене непрецизности у формулацијама појединих пројеката и програма што треба да се утврди на састанцима тима за ревизију, мониторинг и евалуацију имплементације Стратегије.

Имплементација стратегије одрживог развоја је захтевна са становишта стручних знања у спровођењу развојне политике, а посебно са становишта стручних компетенција лица које ће вршити техничку координацију, јер треба детаљно разрадити пројекте и програме у форми погодној за презентацију одборницима Скупштине Општине и инвеститорима (јавним и приватним).

Напомињем да сам у разради приложеног документа водио рачуна о институционалном и организационом развоју актера одрживог развоја Општине у циљу развоја њиховог капацитета да корисницима пруже услуге и производе на високом нивоу. Области у којима нема секторских стратегија развоја су са предложеним пројектима формирања тела за израду стратешког и акционог плана развоја сектора и пројектом стратешког и акционог планирања.

Пошто је акциони план предмет усаглашавања између заинтересованих страна нисам га приложио али ћу са задовољством учествовати у реченом.

Срдачан поздрав,

У Смедеревској Паланци,

19.1.2007.г.

мр Милан Милошевић

Достављено:
  • Наслову·
  • Председнику Општине г. Радославу Цокићу·
  • Шефовима одборничких група у Скупштини Општине Смедеревска Паланка

Нема коментара:

Наслови последњих публикованих порука

Наслови са мог блог пројекта "Смедеревска Паланка OnLine"