2007-04-09

RSS у раду

Почео сам да интензивно у пракси користим RSS (Rely Simple Syndication) приступ у размени информација. Овај приступ импресионира једноставношћу и ефикасношћу у многим ситуацијама.
Пошто истражујем приступе у коришћењу нових технологија у сфери локалног социоекономског развоја на добром сам путу да усaвршим знања, вештине и ставове који су широко доступни у свету у задњих пола године. Ове нове технологије за које се већ користи назив Web 2.0 у практичној примени могу довести до мултипликације ефеката разних развојних напора како код нас тако и у свету јер информације постају благовремено широко доступне а такође се стимулише партиципација у њиховом креирању и коришћењу.
Практично сам пионир у примени нових технологија Web 2.0 у области локалног и регионалног развоја у Србији (када кажем пионир мислим на онога ко је међу првима почео да систематски размишља о примени нове технологије). Пионир сам и у другим областима (у основном образовању) јер је једна од првих основних школа у Србији која има блог (и RSS фид) она у којој сам сарадник за изборни предмет информатика.
Ови приступи су нови и релативно мало људи у Србији има неопходна знања за ефикасну примену јер ове "технологије" нису у класичном смислу само техничке дисциплине већ су у великој мери орјентисане на друштвени контекст. Рачунар који неко има је бескористан ако није стављен у функцију - а данас је једна од примарних функција рачунара да унапреди нечију комуникацију. Интернет и рачунари полако постају алати који ће стимулисати социјалну интеракцију. Развијене земље су направиле важан искорак а ми смо тек на почетку тим пре што поседовање голе технологије не значи да ће она имати и (позитивних) ефеката. Потребна су нова знања и нови начини фацилитације социјалних контаката (пословних и приватних). То код нас иде доста тешко јер су грађани доста затворени у своје друштвене групе и не желе (а и не знају) да сарађују.
Изгледа да су они који имају висок ниво техничких знања и техничке могућности често са недовољним или никаквим познавањем примене технологије у сложеним друштвеним контекстима и обрнуто (не знају како иницирати социјалну интеракцију). Добро је да ја због својих мултидисциплинарних интересовања и мултидициплинарних искустава то могу и да своја разнолика знања могу да комбинујем.
Имам среће да сам радио различите послове тако да ми је блиска технологија у уском смислу те речи али и њена примена у социјалном контексту.
Једино је проблем како то уновчити. Али порадићемо и на томе.
Испоставило се да ме ова невоља у којој се налазим (непостојање могућности за стабилно финасирање УГ у којој све мање радим јер од тог рада не може да се живи-пропала ствар кажу ми познаници јер су донатори направили листу оних којима ће да дају паре и ти се ту не уклапаш јер си сувише самосталан и креативан - све оно што их нервира и зашта не дају паре) тера да трагам за новим путевима како да применим своје мултидициплинарно и широко знање из разних области.

Нема коментара:

Наслови последњих публикованих порука

Наслови са мог блог пројекта "Смедеревска Паланка OnLine"